Rozwiń menu

Program i zajęcia edukacyjne


Misja Przedszkola „Delfinek” jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju indywidualnego dziecka oraz kształtowanie jego zdolności i talentów. Kierując się podstawą programową wychowania przedszkolnego, dbamy o prawidłowy rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. W codziennej pracy łączymy nowatorskie i sprawdzone od lat metody nauczania. Takie podejście sprawia, że dzieci z większą łatwością wkraczają w szkolny świat i są gotowe na nowe doświadczenia.

W ramach czesnego przedszkole oferuje usługę edukacyjną:
  • zajęcia dydaktyczne wspierające rozwój indywidualny, ruchowy, moralny i społeczny, wyrabiające gotowość dzieci do nauki czytania i pisania oraz podjęcia nauki w szkole.
  • zajęcia ogólnorozwojowe, matematyczne, gimnastyczne, plastyczne oraz wychowawczo – opiekuńcze, na których w miłej i przyjaznej atmosferze wychowawca realizuje wszystkie cele zawarte w „podstawie programowej wychowania przedszkolnego”.
Zajęcia i zabawy mają na celu zintegrowanie dzieci, wyrabianie u nich umiejętności współdziałania i współodpowiedzialności. Rozwijanie naturalnych talentów naszych pociech to dla nas priorytet, dlatego wzbogaciliśmy naszą ofertę edukacyjną o liczne zajęcia dodatkowe, do których współtworzenia zaprosiliśmy wybitnych specjalistów. Zależy nam, by dzieci mogły podążać za własną pasją i odkrywać swoje zdolności.
 
Wczesna nauka czytania wykorzystywana w ramach zajęć przedszkolnych
W codziennej pracy z dziećmi wykorzystujemy opracowaną przez prof. Jagodę Cieszyńską metodę, która jest skutecznym sposobem nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem.  

Korzystamy również z odimiennej metody nauki czytania opracowanej przez dr Irenę Majchrzak.
Dzięki wykorzystaniu w nauce czytania elementu zabawy, maluch łatwo rozpoznaje litery występujące we własnym imieniu. Pierwsze małe sukcesy i docenienie są bardzo ważne na początku nauki, ponieważ dzięki temu dzieci bez strachu podchodzą do kolejnych ćwiczeń. 
Dzięki tym metodom przedszkolaki zdobędą umiejętność czytania ze zrozumieniem, co jest bardzo ważnym czynnikiem powodzenia w szkole. Po zakończeniu edukacji przedszkolnej, dzieci bez trudu będą mogły kontynuować naukę na dalszym etapie kształcenia.

Zajęcia muzyczno – ruchowe oparte na metodzie Carla Orffa, jako metodzie kształtującej wrażliwego twórcę i odbiorcę muzyki.
Okres przedszkolny to czas kształtowania się wrażliwości i uzdolnień muzycznych dzieci.
W naszym przedszkolu zajęcia muzyczno-ruchowe prowadzimy 2 razy w tygodniu z wykorzystaniem wielu nowatorskich metod. 
Koncepcja zajęć z wykorzystaniem muzyki klasycznej opracowana przez Batii Strauss, wyrażania muzyki ruchem E. Dalcrozea, czy zajęcia muzyczno-ruchowe Orffa uatrakcyjniają codzienną pracę dydaktyczno-wychowawczą i zajęcia z rytmiki.
Proces uczenia się i wchodzenia w świat muzyki postępuje równolegle z rozwojem dziecka i jego społecznej aktywności w czasie wspólnych zabaw muzyczno-ruchowych.
Zajęcia prowadzone są w ramach czesnego przez Panią Martę Sierakowską-Rybicką, absolwentkę Akademii Muzycznej.

Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są przez certyfikowanych trenerów metody Wattsenglish, w całości w j. angielskim. Lekcje prowadzone poprzez zabawy edukacyjne, nie wymagające stosowania metody translacyjnej do wprowadzania elementów językowych – naturalnie motywują do reakcji i uczą mówienia niemal od pierwszej minuty zajęć. Dzieci są nieustannie angażowane w różne zadania – słuchają, reagują i mówią. Starannie przygotowane plany zajęć wykorzystują narzędzia takie jak: CD i DVD z native-speakerem, pacynkę Maggie, karty do prezentacji słownictwa, gry i zabawy językowe.
Zajęcia prowadzone są w ramach czesnego przez firmę Planeta Kreacji.

Warsztaty teatralne z elementami dramy
Cykliczne zajęcia teatralne z bajką, baśnią i legendą - zabawa w prawdziwy teatr pod okiem zawodowca. Zajęcia rozwijają umiejętności aktorskie i talenty dzieci, a także uczą obcowania z żywym językiem polskim, polską literaturą i tradycją. 
Cykl warsztatów teatralnych oparty jest na podstawie bajki, legendy oraz bajki filozoficznej.
Podczas zajęć przedszkolaki zdobywają umiejętności radzenia sobie w różnych życiowych sytuacjach, dzięki czemu szybciej osiągają określone umiejętności, stają się śmielsze i bardziej aktywne twórczo.
Zajęcia prowadzone są w ramach czesnego przez Panią Małgorzatę Fus - specjalistkę dramy-aktorkę, dziennikarkę, doświadczonego trenera emisji głosu i wystąpień publicznych, wykładowcę akademickiego.

Logorytmika – zajęcia wspierające rozwój mowy i myślenia u dziecka
Najważniejszym komponentem zajęć logorytmicznych jest ruch, który ma ogromny wpływ na rozwój mowy dziecka i jego ogólne funkcjonowanie. 
Głównym celem zajęć jest korygowanie wad mowy i zaburzeń słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika i barwa dźwięku. 
Dzieci poprzez naśladowanie uczą się sprawnie wykonywać ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i słuchowe w celu nabywania nawyków artykulacyjnych oraz ruchowych dla doskonalenia koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej. Podczas zajęć skupiamy się na ćwiczeniach muzyczno – ruchowych.
Zajęcia przeprowadzane są w ramach czesnego.

Gimnastyka korekcyjna
Aby zapobiec wadom postawy u przedszkolaków, należy dostarczyć zorganizowane formy aktywności ruchowej. Poprzez cykliczne zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w przedszkolu kształtujemy nawyki prawidłowej postawy ciała. 
Do najczęściej występujących wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym zaliczamy: 
  • plecy okrągłe,
  • plecy płaskie,
  • skrzywienia kręgosłupa,
  • stopy płaskie, płasko-koślawe,
  • koślawość i szpotawość kolan.  
Ze względu na wiek dzieci i w celu stworzenia odpowiedniej motywacji, większość ćwiczeń ma formę zabaw i gier ruchowych. Poprzez zajęcia korekcyjne staramy się rozbudzać u dzieci zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole.
Zajęcia prowadzone w ramach czesnego przez mgr rehabilitacji Aleksandrę Tomczakowską, absolwentkę Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Kuchcikowo
Przedszkolaki w trakcie zajęć z gotowania kształcą odpowiednie nawyki żywieniowe. Gotowanie z dziećmi w przedszkolu to nauka przez zabawę. Jest to świetna podróż kulinarna do świata smaków, kolorów i zapachów. Co więcej zajęcia te są elementem terapii integracji sensorycznej, ponieważ podczas zajęć rozbudzona zostaje ciekawość poznawcza dzieci. Przedszkolaki poznają walory odżywcze i zdrowotne produktów spożywczych oraz mają możliwość samodzielnego skomponowania potraw.
Zajęcia prowadzone w ramach czesnego
 
Ponadto dzieci mogą uczestniczyć także w odpłatnych zajęciach dodatkowych.
W naszej ofercie są m.in.:
Zajęcia szachowe
Dlaczego warto uczyć gry w szachy dzieci w wieku przedszkolnym? Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Rozpoczęcie nauki gry w szachy już w przedszkolu wpływa wszechstronnie na rozwój dzieci. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy, musimy przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem i wyobraźnią. Szachy wpływają na rozwój psychiczny i intelektualny dziecka, kształtując osobowość i pozwalając na rozwój twórczego potencjału, który drzemie w każdym młodym człowieku.
Zajęcia prowadzi Wojciech Kępa - trener, trwają 30 min i są dodatkowo płatne

Taniec
Taniec w przedszkolu to nie tylko ruch i muzyka. Zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi w tym wieku mają pozytywny wpływ na wiele płaszczyzn rozwoju. Poprzez ćwiczenia ciała kształtuje się sylwetka oraz gibkość, skoczność i co najważniejsze - koordynacja i poczucie własnego ciała. Dziecko uczy się kontrolować ruch i siebie.
Obok korzyści fizycznych znaczący jest wpływ tańca na psychikę dziecka. Muzyka pozwala dziecku otworzyć się, ośmiela, a tym samym ułatwia komunikowanie się z rówieśnikami. Dodatkowo poprzez naukę krótkich sekwencji choreograficznych kształtowana jest pamięć dziecka, pamięć wzrokowa i umiejętność nauki poprzez naśladownictwo. Taniec zachęca dzieci także do próby własnej twórczości, nawet najmłodsze przedszkolaki mają zdolność improwizacji, co jest fascynujące i dla nich i dla nauczycieli.
Zajęcia trwają 30 min i są dodatkowo płatne

MathRiders
Zapraszamy na niezwykłe zajęcia, które wprowadzą dziecko w tajemniczy świat matematyki i sprawią, że już nigdy nie będzie dla nich trudna! „MathRiders” to innowacyjna metoda nauki opracowana przez grupę edukacyjną Helen Doron, stosowana z powodzeniem w wielu europejskich krajach wśród dzieci w wieku 4-18 lat. Zajęcia to nie tylko matematyka, ale także nauka wnioskowania, logicznego myślenia oraz budowania poczucia własnej wartości oraz umiejętności pracy w grupie.
Zajęcia trwają 30 min i są dodatkowo płatne

Nauka pływania
Różnorodne zajęcia w wodzie, organizowane przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów, rehabilitantów i ratowników. W celu oswojenia najmłodszych ze środowiskiem wodnym zapewniamy zabawy adaptacyjne, starszym dzieciom oferujemy naukę pływania. W naszej ofercie znajdują się również korektywa i rehabilitacja w wodzie.
Korzyści, które płyną z uczestnictwa w zajęciach na basenie są nie do przecenienia, są to m.in.:
  • pozytywny wpływ na rozwój koordynacji ruchowej oraz pobudzanie świadomości ruchowej,
  • korzystny wpływ na stymulację wszystkich zmysłów,
  • zbawienny wpływ na siłę, wytrzymałość dzieci i ich ogólną odporność na infekcje.
Zajęcia odbywają się na basenie w budynku przedszkola, trwają 30 min i są dodatkowo płatne